Wejście w wiek dojrzały niesie ze sobą niepewność co do sprawności własnego ciała i kondycji psychicznej. Pojawiają się problemy kłopotliwe, niekiedy wstydliwe i krępujące. Wymagają one wsparcia z zewnątrz – nowej wiedzy, wysłuchania opinii ekspertów, wymienienia się doświadczeniami.

Podczas warsztatów poruszymy tematy trudne, ważne i inspirujące. W trakcie warsztatów nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Będą również dla Was dostępni w ramach indywidualnych konsultacji po zajęciach.

 • Szkolenia są prowadzone w oparciu o metody warsztatowe, case studies, formułę wykładu problemowego.
 • Warsztaty są przeznaczone dla osób w wieku 40+
 • Udział w warsztatach jest sfinansowany z grantu pozyskanego przez UAM w Poznaniu. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach. Wymagana jest frekwencja na poziomie min. 80%. 

ZAPISY

Dokumenty rekrutacyjne można:

 • wypełnić w Biurze projektu w poniedziałki 15:00-17:00 i czwartki 9:00-12:00
 • złożyć w kopercie, w skrzynce podawczej (recepcja)
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres biura Biuro projektu: DS Jowita ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań /parter, pok. C/
 • Nie prowadzimy zapisów telefonicznie i mailowo. O zakwalifikowaniu do grupy/na listę rezerwową zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Oferta skierowana jest do osób, które dotąd nie brały udziału w projekcie. 

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo pod opisem zajęć, a szczegóły dotyczące rekrutacji w zakładce „ORGANIZACJA”. 

Biuro projektu:

DS. Jowita

ul. Zwierzyniecka 7, pokój C.

Biuro jest otwarte w następujących godzinach:

 • poniedziałek – 15.00-18.00
 • wtorek – nieczynne
 • środa – nieczynne
 • czwartek - 8.00-12.00

W celu zasięgnięcia bliższych informacji nt. możliwości zgłaszania grup zorganizowanych (związanych z uniwersytetem III wieku, klubem seniora, stowarzyszeniem) prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem projektu.