Kursy językowe są prowadzone przez najlepszych lektorów współpracujących z UAM w Poznaniu. Każdy kurs jest prowadzony w wymiarze 60h. Udział w kursie jest bezpłatny.

Nasza kadra to najlepsi lektorzy języków obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków. Pasjonaci ze znakomitym warsztatem metodycznym. Wszystkie zajęcia mają na celu praktyczną naukę języka – poprzez konwersacje, ćwiczenia, warsztaty.

Każdy z kursów jest realizowany w wymiarze 60h, dlatego też mają Państwo pewność znaczącego podniesienia swoich kompetencji językowych. Pojedyncze spotkanie z lektorem trwa 1,5h lub 3h. Spotkania będą odbywać się raz lub 2 razy w tygodniu. W celu zapewnienia efektywności zajęć i Państwa komfortu ograniczyliśmy liczebność grup do 15 osób.

Ze względu na pandemię COVID-19 część zajęć realizowana jest w formie zdalnej.

Zapisu na zajęcia można dokonać w następujący sposób:

A. pobrać dokumenty rekrutacyjne, wypełnić i dostarczyć w kopercie do skrzynki podawczej w recepcji DS Jowita lub wysłać pocztą na adres biura przesyłką poleconą;

B. przyjść do biura projektu (DS Jowita, biuro C) w poniedziałek (15:00-17:00) lub czwartek (9:00-12:00) i zapisać się osobiście.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod opisem zajęć. Należy wypełnić formularz, oświadczenie informacyjne oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych. Znajdą tam również Państwo przykładowy wypełniony formularz. 

O zakwalifikowaniu się do grupy zostaną Państwo poinformowani telefonicznie (telefon lub SMS) przez Biuro Projektu po przyjęciu dokumentów. 

Udział w kursach jest sfinansowany z grantu pozyskanego przez UAM w Poznaniu. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w zajęciach. Wymagana jest frekwencja na poziomie min. 80%. 

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S1

Tematyka kursu to m.in.: market research, metody i praca w zespole, analiza potrzeb, pisanie raportu, sposoby poprawy wizerunku, sposoby prowadzenia warsztatów business, manager czy mentor, sukces, sposoby komunikacji w biznesie czyli rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 

W trakcie kursu rozwijane będą: słownictwo business, umiejętność pisania, swobodnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i poza pracą.


TERMINY: poniedziałki i środy, 17.00-18.30

Początek zajęć: 29 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia_gr. S1

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S2

Dla osób, które zaczynały kiedyś naukę j. angielskiego i z różnych powodów z niej zrezygnowały. Na kursie powtórzymy to co już umiesz i będziemy kontynuować naukę na poziomie podstawowym. W miłej atmosferze nauczysz się posługiwać j. angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego. Wyjeżdżasz za granicę? Znasz angielski, ale chyba nie na tyle by poradzić sobie w codziennych (jak i niecodziennych) sytuacjach? Odprawa na lotnisku, zamówienie taksówki, zameldowanie w hotelu, wynajęcie samochodu, wyjście do restauracji czy muzeum, wizyta w biurze rzeczy znalezionych itp. W czasie tego kursu, będziemy uczyć się jak radzić sobie w podobnych sytuacjach, poznając i ćwicząc odpowiednie słownictwo i zwroty.

Kurs języka angielskiego od podstaw – podstawy leksykalno-gramatyczne oraz najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.

TERMINY: poniedziałki i środy, 17.00-18.30

Początek zajęć: 29 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Formularz zgłoszenia_gr. S2

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie uczestnika projektu_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S3

Dla osób, które zaczynały kiedyś naukę j. angielskiego i z różnych powodów z niej zrezygnowały. Na kursie powtórzymy to co już umiesz i będziemy kontynuować naukę na poziomie podstawowym. W miłej atmosferze nauczysz się posługiwać j. angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego. Wyjeżdżasz za granicę? Znasz angielski, ale chyba nie na tyle by poradzić sobie w codziennych (jak i niecodziennych) sytuacjach? Odprawa na lotnisku, zamówienie taksówki, zameldowanie w hotelu, wynajęcie samochodu, wyjście do restauracji czy muzeum, wizyta w biurze rzeczy znalezionych itp. W czasie tego kursu, będziemy uczyć się jak radzić sobie w podobnych sytuacjach, poznając i ćwicząc odpowiednie słownictwo i zwroty.

Kurs języka angielskiego od podstaw – podstawy leksykalno-gramatyczne oraz najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.

TERMINY: poniedziałki i środy, 19.00-20.30

Początek zajęć: 27 października 2021

ZAJĘCIA ONLINE

NABÓR ZAKOŃCZONY

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S4

Dla osób, które zaczynały kiedyś naukę j. angielskiego i z różnych powodów z niej zrezygnowały. Na kursie powtórzymy to co już umiesz i będziemy kontynuować naukę na poziomie podstawowym. W miłej atmosferze nauczysz się posługiwać j. angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego. Wyjeżdżasz za granicę? Znasz angielski, ale chyba nie na tyle by poradzić sobie w codziennych (jak i niecodziennych) sytuacjach? Odprawa na lotnisku, zamówienie taksówki, zameldowanie w hotelu, wynajęcie samochodu, wyjście do restauracji czy muzeum, wizyta w biurze rzeczy znalezionych itp. W czasie tego kursu, będziemy uczyć się jak radzić sobie w podobnych sytuacjach, poznając i ćwicząc odpowiednie słownictwo i zwroty.

Kurs języka angielskiego od podstaw – podstawy leksykalno-gramatyczne oraz najczęściej używane wyrażenia z życia codziennego.

TERMINY: wtorki i czwartki, 19.00-20.30

Początek zajęć: 26 października 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Formul

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie uczestnika projektu_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S8

Nie czujesz się pewnie podczas rozmów w języku angielskim? A może bariera w mówieniu to nie problem, ale chcesz zacząć swobodniej komunikować się z innymi i poszerzyć zasób słownictwa? Kurs konwersacyjny Everyday English to odpowiedź na te potrzeby. Zajęcia koncentrują się na praktycznych umiejętnościach językowych, czyli przede wszystkim mówieniu i rozumieniu ze słuchu. Rozwiniesz swoje kompetencje w przyjaznym i motywującym środowisku. 


TERMINY: wtorki, 16.45-19.45

Początek zajęć: 30 listopada 2021 

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszenia_gr. S8

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

T184_Oświadczenie informacyjne

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S9

Głównym celem kursu jest powtórka i utrwalenie gramatyki oraz słownictwa na poziomie A2/B1,
aby zyskać łatwość w wyrażaniu opinii oraz większą pewność siebie w rozmowie na różne tematy dotyczące życia codziennego, pracy, zainteresowań i aktualnych wydarzeń. Kurs ten jest kursem ogólnojęzykowym, gdzie oprócz standardowych umiejętności czytania czy słuchania szczególny nacisk położony będzie na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Podczas zajęć szczególnie dużo czasu poświęcone będzie na praktyczne wykorzystanie gramatyki
i słownictwa w komunikacji: dyskusjach, rozmowach w parach, odgrywaniu ról, rozwiązywaniu problemów.

Z zajęć tych z pewnością skorzystają osoby, które dawno nie używały angielskiego lub nie mają okazji używać go na co dzień, a chciałby rozwijać i doskonalić umiejętności.

TERMINY: środa, 16.45-19.45

Początek zajęć: 27 października 2021

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S10

Głównym celem kursu jest powtórka i utrwalenie gramatyki oraz słownictwa na poziomie A2/B1,
aby zyskać łatwość w wyrażaniu opinii oraz większą pewność siebie w rozmowie na różne tematy dotyczące życia codziennego, pracy, zainteresowań i aktualnych wydarzeń. Kurs ten jest kursem ogólnojęzykowym, gdzie oprócz standardowych umiejętności czytania czy słuchania szczególny nacisk położony będzie na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Podczas zajęć szczególnie dużo czasu poświęcone będzie na praktyczne wykorzystanie gramatyki
i słownictwa w komunikacji: dyskusjach, rozmowach w parach, odgrywaniu ról, rozwiązywaniu problemów.

Z zajęć tych z pewnością skorzystają osoby, które dawno nie używały angielskiego lub nie mają okazji używać go na co dzień, a chciałby rozwijać i doskonalić umiejętności.

TERMINY: poniedziałki i czwartki, 17.00-18.30

Początek zajęć: 8 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszenia_gr. S10

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S11

Celem kursu jest powtórka i utrwalenie gramatyki oraz słownictwa na poziomie B2+ (poziom FCE+). Kurs ten jest kursem ogólnojęzykowym, gdzie oprócz standardowych umiejętności czytania
czy słuchania duży nacisk położony będzie na doskonalenie słownictwa związanego z przeróżnymi tematami: od życia codziennego po problemy społeczno-ekonomiczne.

Podczas zajęć szczególnie dużo czasu poświęcone będzie na praktyczne wykorzystanie gramatyki
i słownictwa w komunikacji: dyskusjach, rozmowach w parach, odgrywaniu ról, rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia skierowane są szczególnie do osób, które nie mają okazji używać języka angielskiego
na co dzień, a chciałby rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

TERMINY: poniedziałki i czwartki, 19.00-20.30

Początek zajęć: 8 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszenia_gr. S11

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S13

Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić szeroko pojęte umiejętności praktyczne z zakresu języka angielskiego.

Co planujemy, na co kładziemy nacisk?

 1. Motywacja

Przede wszystkim dowiesz się, że można. I niekoniecznie „ze stratą” czasu i niekoniecznie w nudny sposób. Chciałbym Wam udowodnić, że „jak się chce, to się da”!

 1. Wymowa

Obawiają się jej prawie wszyscy, ponieważ na tradycyjnej 45min. lekcji poświęca się na nią 2-3 min.,
a są konkretne, bezbolesne(!) metody jej przyswajania. Poza tym, doradzę czy masz predyspozycje
do brytyjskiej czy amerykańskiej wymowy oraz jak ją rozwijać. Na kursie uskuteczniamy głównie British English.

 1. Konwersacje

Naszą wizytówką odnośnie do j. obcego jest to, jak mówimy, dlatego gros czasu poświęcimy na doskonalenie tego aspektu, tak żebyś przestał(a) narzekać, że „dużo rozumiesz, ale jak trzeba to powiedzieć, to się zacinasz”.

 1. Ciekawostki

Dowiesz się kilku rzeczy, o których nie słychać na tradycyjnym kursie, a które są stricte związane
z j. ang. (np. dlaczego mówimy „bless you”, gdy ktoś kicha lub skąd się wziął gest „fucka”).

5.Poziom/wiek

Aby założenia kursu były realistyczne, wymagany poziom to min. A2, a wiek to od 40 do miliona lat. (Powiedzenie „lepiej późno niż wcale” – przypisywane różnym autorom – odnosiło się pierwotnie
do nauki!).

 1. Podręcznik

Na pierwszym spotkaniu zaproponuję polskie repetytorium, jako naszą bazę, a na bieżąco będę udostępniał materiały własne.

 1. Posłowie

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z przydatności tego języka na wielu frontach życia, to stanę na głowie, żeby przybliżyć Ci realizację takiego przedsięwzięcia. IMPOSSIBLE IS NOTHING.

TERMINY: poniedziałki i środy, 17.30-19.00

Początek zajęć: 3 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszenia_gr. S13

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy: osoby w wieku 40+

GRUPA S15

Kurs, który uświadomi Ci, że dogadasz się po angielsku, zarówno w czasie wolnym, jak i w pracy!
Nasz wspólny cel: komunikacja! Porozmawiajmy o tym, co nas pasjonuje! Na zajęciach omówimy cały wachlarz tematów, codziennych i niecodziennych. Wzmocnisz umiejętności słuchania i czytania
w języku angielskim, ale przede wszystkim otworzysz się na mówienie. Dużo słownictwa, stosowna dawka gramatyki, a to wszystko po to, abyś pod koniec kursu mógł stwierdzić: „teraz wreszcie MÓWIĘ po angielsku”.

TERMINY: poniedziałki i środy, 17.00-18.30

Początek zajęć: 17 listopada 2021

ZAJĘCIA ONLINE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszenia_gr. S15

T184_Oświadczenie informacyjne

T184_Oswiadczenie_zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZAPISY

Dokumenty rekrutacyjne można:

 • wypełnić w Biurze projektu w poniedziałki 15:00-17:00 i czwartki 9:00-12:00
 • złożyć w kopercie, w skrzynce podawczej (recepcja)
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres biura Biuro projektu: DS Jowita ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań /parter, pok. C/
 • Nie prowadzimy zapisów telefonicznie i mailowo. O zakwalifikowaniu do grupy/na listę rezerwową zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Oferta skierowana jest do osób, które dotąd nie brały udziału w projekcie. 

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo pod opisem zajęć, a szczegóły dotyczące rekrutacji w zakładce „ORGANIZACJA”. 

Biuro projektu:

DS. Jowita

ul. Zwierzyniecka 7, pokój C.

Biuro jest otwarte w następujących godzinach:

 • poniedziałek – 15:00-17:00
 • wtorek – nieczynne
 • środa – nieczynne
 • czwartek - 9:00-12:00